Lamk ennakkotehtävä 2019: Esperanto-juliste

Vuonna 2019 tehty juliste Maailman esperanto -kongressiin. Työ on ollut yksi ennakkotehtäväni vuonna 2019 hakeutuessani opiskelemaan visuaalista viestintää medianomiksi Lahden ammattikorkeakouluun Lamkiin. Suunnittelun pohjana on ollut ajatus tapahtumasta ja esperantosta kielenä, joka yhdistää koko maailmaa. Pohjalla on käytetty kielen tunnusväriä mukaillen raikasta vihreää ja ja julisteen muotoilu sekä typografia on saanut vaikutteita vuoden 2019 ja kevään graafisen alan trendeistä mukaillen omaa tyyliäni ja osaamistani.

Scroll Up